top of page
Hide and Seek

Iedvesmot bērnus un jauniešus atklāt dzīvi ar Dievu.

Sadarbība

PAR MUMS

Scripture Union Latvia ir uz brīvprātīgo darbu balstīta starptautiska organizācija. Mūs vieno kalpošana bērniem un jauniešiem viņu vajadzībās, palīdzot iepazīt Bībelē balstītas garīgās vērtības un kā tās var palīdzēt risināt viņiem ikdienā.

Mēs pastāvam, lai ieklausītos bērnu un jauniešu vajadzībās un kalpotu tajās. SU Latvia sadarbojas ar draudzēm, skolām, un sociāliem dienas centriem, nodrošinot papildus iespējas bērnu un jauniešu darba attīstībai.  Mēs strādājam ar inovatīvām pieejām, palīdzam tās apgūt bērnu un jauniešu ikdienas darba veicējiem, kā arī paši vadām dažādus pasākumus sākot no vienas stundas līdz vairāku dienu pasākumiem un nometnēm.

new arrivals

RESURSI JŪSU KALPOŠANAI

Bērnu āra aktivitātes

NOMETNES

Vasarās tiek organizētas bērnu, pusaudžu un jauniešu nometnes - tā ir iespēja pavadīt laiku kopā dabā, jauniešu bariņā, prom no mājām nedēļas garumā. Kopā iepazīsim uzticēšanos, komandas darbu un to, cik liels spēks ir draudzība un atbalsts otram. Iepazīsim vēsti par visu radīto Bībelē un dažādus dzīvesstāstus, lai atklātu vairāk par to ko nozīmē dzīvot saskaņā ar Dieva prātu un visu radīto!

bottom of page