top of page
Pedestrians from an Ariel View

TU VARI ATBALSTĪT MŪSU DARBU

Ir vairāki veidi, kā tu vari palīdzēt sasniegt mūsu mērķi - izplatīt evaņģēlija labo vēsti bērniem un jauniešiem no dažādām vidēm:

LŪGŠANAS

Garīgais atbalsts

Tā kā mūsu kalpošana darbojas uz Dieva žēlastību, tad garīgais atbalsts ar lūgšanām ir pats nozīmīgākais. Mēs tik daudz esam piedzīvojuši un saņēmuši šo gadu laikā, pateicoties mūsu pašu un jūsu lūgšanām. Katrā pasākumā, lēmumu pieņemšanā, nometnē un sarunā ir tik nosīmīgi just šo garīgo balstu, kas palīdz mums turpināt iesākto un uzsākt jaunus projektus.

FINANSES

Bez tām nu nekādi

Varbūt tev nav ne laiks, ne iespēja atbalstīt mūsu kalpošanu klātienē - šī ir lieliska iespēja palīdzēt aizsniegt arvien vairāk un vairāk bērnus un jauniešus. Ir vairākas jomas, kurās tu vari dot savu artavu:

  • nometņu dalības maksa - tiem, kuri to nevar atļauties;

  • nometnes vietas uzturēšana - mēs esam pateicīgi, ka mums tāda ir, bet tā prasa arī ļoti daudz ieguldījuma, lai bērni varētu uzturēties drošā un skaistā vietā;

  • resursu platformas izveidei un uzturēšanai - šobrīd aktīvi strādājam pie tā, lai vecākiem, draudzēm un skolotājiem būtu pieejama kristīga rakstura resursu datubāze, kas atvieglotu ikdienas darbu un kalpošanas - aktivitātes, pasākumi, Bībeles nodarbības, idejas, resursu karte u.c. viss vienā vietā. 

PRAKTISKA PALĪDZĪBA

Brīvprātīgais darbs

Tu vari atbalstīt mūs ar savām praktiskajām zināšanām, spējām un talantiem - ne tikai kā brīvprātīgais mūsu nometnēs un pasākumos, bet arī praktiskajos jautājumos - nometnes vietas uzturēšana, talkas, mazāki un lielāki remontdarbi u.c.
Iespējams tev liekas, ka tava dāvana darbā ar bērniem un jauniešiem nav derīga, bet varbūt tu esi tieši tas, kuru mēs meklējam.

SADARBĪBA

Esam atvērti idejām

Ja tev vai tavam uzņēmumam, vai organizācijai ir resursi, iespējas vai idejas, kā palīdzēt izplatīt Labo vēsti arvien vairāk bērniem un jauniešiem, mēs labprāt iesaistītos savu spēju robežās. Esam gatavi dot arī sev pieejamos resursus, lai atbalstītu jūs. Ja tev ir kāda ideja, kur ir nepieciešams mūsu atbalsts - esam gatavi tevi uzklausīt. 
 

"Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot? Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu."
1. Kor. 12:27-31

 

Tu vari mums nosūtīt e-pastu: scriptureunionlatvia@gmail.com vai aizpildi formu:

Paldies, ka sazinājies ar mums!

REKVIZĪTI

ADRESE
Biedrība Scripture Union Latvia

Reģistrācijas Nr. 50008064641

Banka: AS Swedbank

Konta nr. LV98HABA0551044684795

"Kalsoni", Cieceres pag., Saldus nov., LV-3851

bottom of page