top of page
Planet Made of Plastic

PAR MUMS

Scripture Union Latvia ir daļa no starptautiskas organizācijas, kura darbojas vairāk kā 120 valstīs visā pasaulē, aktīvi iepazīstinot bērnus, jauniešus un ģimenes ar Jēzu un palīdzot viņiem satikties ar Dievu caur Bībeli un lūgšanām. Katra dalībvalsts sludina evaņģēliju veidos, kas ir atbilstoši valsts kultūrai un esošajai situācijai, tāpēc tie var iekļaut dažāda veida kalpošanas, sākot ar nometņu rīkošanu, kalpošanu skolās vai universitātēs, un beidzot ar dažādiem Bībeles lasīšanas resursiem, kā arī kalpošanu sociāla riska bērniem.

 

Scripture Union International ir Lielbritānijā balstīta labdarības organizācija, kura atbalsta neatkarīgu nacionālo SU organizāciju kopējo tīklu kalpošanas, ilgtspējību, palīdzot veidot vienotu kopienu un sadarbībās valstu starpā. 

Mūsu vīzija ir kristieši, kuri pārveido vidi, kurās viņi dzīvo vai uzturas, tāpēc mēs iedrošinām bērnus un jauniešus kļūt par vietējo draudžu locekļiem un kalpot tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Katra dalībvalsts šo vīziju sasniedz, veidojot kalpošanu, kas balstīta uz bērnu un jauniešu vajadzībām, kuriem tiek nodota vēsts par Dieva mīlestību.

SCRIPTURE UNION LATVIA VĒSTURE

1867. gada 2. jūnijs

1960. gadā

1992. gadā

2019. gadā

2023. gadā

Scripture Union pirmsākumi meklējami Londonā, kad kāds biroja darbinieks Džosija Spīrss savā vasaras atvaļinājumā ievēroja, ka ārkārtīgi daudz bērnu tiek atstāti nepieskatīti. Viņš sāka runāties ar bērniem pludmalē un stāstīt viņiem stāstus par Jēzu. Bērnu interese bija liela – gan vēsts viņiem likās aizraujoša, gan tas, ka kāds pieaugušais velta viņiem savu laiku. Balstoties uz tā laika politisko situāciju, vairākās Britu kolonijas valstīs sāka darboties Scripture Union filiāles.

1960. gadā notika pirmā starptautiskā tikšanās, kuru apmeklēja 23 cilvēki no divpadsmit dažādām valstīm. Pēc tam Scripture Union darbība tika iedalīta 7 pārvaldes reģionos - Amerikas, Lielbritānija un Īrija, Eiropa, Āfrika, Dienvidāzija, Austrumāzija un Klusā okeāna valstis. Pēc tam sākās strauja SU aktivitāšu izplatība daudzās pasaules valstīs.

90. gadu sākumā, augot Saldus Sv. Jāņa draudzei, tā laika mācītājs Jānis Vanags ar sievu sāka meklēt iespējas izglītot savus lajus. 

Lai nejauktu mūsu biedrības nosaukumu ar citām organizācijām, kurām ir līdzīgi nosaukumi, kā arī, lai veidotu kopību ar starptautisko organizāciju, 2019. gadā "Bībeles draugu līga" mainīja savu nosaukumu uz tagadējo nosaukumu "Scripture Union Latvia".

2023. gads mūsu biedrībai ir īpašs ar to, ka mēs atzīmējām 30 organizācijas pastāvēšanas gadu Latvijā - ticībā un cerībā par tik pat un vēl vairāk gadiem uz priekšu.

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Mateja 28:18-20

MŪSU MISIJA UN VĒRTĪBAS

Scripture Union Latvia misija ir palīdzēt draudzēm aizsniegt bērnus un jauniešus ar Labo Vēsti caur Dieva Vārdu un lūgšanu - arī tos bērnus, kuri vēl nepazīst Dievu un kuri nepieder draudzei. ​

PAĻĀVĪBA UZ DIEVU

LŪGŠANA

SADARBĪBA

MĀCEKLĪBA

EKUMĒNISMS

KRIETNUMS

bottom of page